Neden Gözümüz Taleplerde Diyoruz?

Seçimlerde tercihte bulunacak olan vatandaşlar olarak hepimizin siyasetten belli talepleri var. Bu taleplerin bir kısmı siyasiler tarafından dikkate alınırken önemli bir bölümü de göz ardı edilebiliyor. Aktif vatandaşlar olarak siyasetten taleplerimizi yüksek sesle dile getirmeliyiz; ortaklaştığımız taleplerimizi kararvericilere iletmeliyiz. Bunu yapabilmek için birbirimize kulak vermeli ve birbirimizle daha çok konuşmalıyız. Denge ve Denetleme Ağı olarak vatandaşların taleplerini, önemli gördükleri sorunları ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin görüşlerini dile getirdikleri Demokrasi Atölyeleri çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu atölyelerin çıktılarını kamuoyuyla ve kararvericilerle paylaşarak ortaklaşılan sorun ve çözüm önerilerini daha görünür kılmayı böylelikle farklı görüşten insanları bir araya getirerek kutuplaşmanın aşılmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz.