Cumhuriyetin 2. yüzyılında gerçekleşecek ilk seçimlere doğru, birlikte geleceği inşa edeceğimiz bu kritik dönemde, nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz?

Hepimiz vatandaşlar olarak bu toplumun bir parçasını oluşturuyoruz. Her birimiz bir yapbozun parçaları gibi, birbirimizin yerini dolduramayacak kadar farklı yaşam biçimlerine, fikirlere, mesleklere sahibiz ancak bir arada olduğumuzda anlamlı bir bütün oluşturuyoruz. Peki bizi birbirimize bağlayan, bir araya gelmemizi sağlayacak ortak değerlerimiz, beklentilerimiz hakkında neden hiç konuşmuyoruz? Kutuplaşmanın git gide derinleştiği, herkesin bir diğerine “öteki” olduğu bu ortamda benzeşen gelecek beklentilerimizi göz ardı etmenin ortak faydamıza ulaşmamızı zorlaştırdığını neden görmüyoruz?

İşte Demokrasi Atölyelerinde, dikkate alınmadığı için dile getirmekten vazgeçtiğimiz taleplerimizi; talep eden değil yetki sahibi aktörler olarak dile getiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, farklı illerde düzenlediğimiz atölyelerde, birbirimizle tanış olup farklılıklarımızı muhafaza ettiğimiz ama bir yandan da ortaklaştığımız taleplerimizi görünür kılıyoruz. Bir arada olmaktan aldığımız güçle demokrasi talebimizi daha yüksek sesle yineliyoruz!

Demokrasi Atöleylerinde, katılımcılarımız kendilerini siyasi parti olarak düşünerek hazırladıkları seçim bildirgeleri aracılığıyla aktif şekilde sorun tespiti yapıyor ve bir arada somut  çözüm önerileri geliştiriyor.

Demokrasi Atölyeleriyle neyi amaçlıyoruz?

1- Katılımcıları somut sorun ve çözüm alanlarında müzakere yoluyla uzlaşmaya teşvik ederek kutuplaşmanın aşılmasına katkı sağlamayı ve araç olarak kullanılacak seçim bildirgeleriyle aynı zamanda katılımcılara ‘biz’ ve ‘ötekiler’ ayrımının ötesine geçerek vatandaşlar olarak somut sorunlara somut çözüm bulmalarını amaçlıyoruz. 
2- Seçmenlerin kutuplaştırıcı dilden uzak rasyonel tercih yapmalarında seçim bildirgelerinin önemini vurgulamayı hedefliyoruz.
3- Vatandaşların elverişli bir ortamda ülkeleri için gelecek perspektifi sunan bir vizyon geliştirmesini sağlamayı amaçlıyoruz.
4- İlk yüzyılı geride bırakan Türkiye’de demokrasi sorunlarına çözüm olabilecek, vatandaşın yönetime katılım ve temsilde adalet taleplerini ortaya koyması için uygun ortam, araç sağlamayı hedefliyoruz.