Gözümüz Demokraside - Danışma Grubu

Berk Esen - Sabancı Üniversitesi

Halihazırda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Berk Esen, doktora derecesini 2015 yılında Cornell Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında aldı. Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (Eylül 2015-Ağustos 2020) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarında çalışmalarını yürüten Berk Esen’in güncel çalışmaları Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly, Armed Forces & Society, PS: Political Science & Politics, South East European Society and Politics, Journal of Near East and Balkan Studies, Mediterranean Politics, Middle East Journal, Turkish Studies ve Birikim gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Esen’in çalışmaları 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Genç Bilim İnsanları (BAGEP) ve 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödüllerine layık görülmüştür.

Didem Yılmaz - Bahçeşehir Üniversitesi

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora çalışmalarını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kamu hukuku programında başarıyla tamamladı. 2017 yılının Ekim ayında anayasa hukuku doçenti oldu. 2000- 2011 yılları arasında Galaratasay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde önce genel kamu hukuku anabilim dalında sonra anayasa hukuku anabilimdalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi anayasa hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2019 yılından beri Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kamu Hukukçuları Platformu icra kurulu üyesidir. Temel akademik çalışma konuları, karşılaştırmalı hukuk temelinde seçimlerin yönetim ve denetimi, parlamento içi muhalefet, yasama organlarının oluşum ve işlevleri oluşturmaktadır.

Diğdem Soyaltın Colella - Aberdeen Üniversitesi

Aberdeen Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doktorasını Freie Universität Berlin’de Siyaset Bilimi üzerine tamamlamış, ardından Stockholm Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen projelerde danışman olarak çalışmıştır. Lund Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisansını, Budapeşte’deki Orta Avrupa Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını bitirmiştir. Lisans derecesi için Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Siyaseti okumuştur. İyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele, uluslararası yolsuzlukla mücadele rejimleri, AB yolsuzlukla mücadele politikaları, yolsuzluğun siyaseti ve mekanizmaları, otoriter rejimlerde bürokrasi Türkiye siyaseti ve Güneydoğu Avrupa siyaseti üzerine araştırmalar yapmaktadır. Güncel çalışmaları uluslararası Europe-Asia Studies, Turkish Studies, Journal of Contemporary European Studies, South European and Black Sea Studies, International Political Science Review, European Politics and Society, International Spectator, Oxford Bibliographies in Political Science, Journal of Near East and Balkan Studies gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Soyaltın-Colella 2022’de yayinlanan EU Good Governance Promotion in the Age of Democratic Decline (Palgrave, 2022) adlı kitabın editörlüğünü yapmış, 2017 yılında doktora tezi Europeanisation, Corruption and Good Governance in the Public Sector: The Case of Turkey (Routledge, 2017) başlığı ile kitap olarak yayınlanmıştır. Siyasi İlimler Türkiye Derneği üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü küresel strateji grubu üyesidir.

 

Emre Erdoğan - Bilgi Üniversitesi

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Fuat Keyman - Sabancı Üniversitesi

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Avusturya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (OIIP) ve Küresel Çoğulculuk Merkezi’nin bilimsel danışma kurullarında görev almaktadır.

Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler (Many Globalizations); Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler; Türkiye’de Denge ve Denetlemenin Güçlendirilmesi, SIDA, İsveç; “Enacting European Citizenship” 7. Çerçeve Programı; 21. Yüzyılda Devlet (Türkiye Direktörü); Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması, CIVICUS gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüş, kentleşme konusunda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden destek almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşe yazıları ve televizyon programları aracılığıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini topluma aktarmaktadır.

Handan Ceren Bayar - Gazete Duvar

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Sabah Gazetesi, The New Anatolian Gazetesi, İMC TV gibi kurumlarda muhabir/parlamento muhabiri/editör olarak çalıştı. OHAL ilanıyla birlikte mesleğe ara verip Meclis'te basın/siyaset danışmanlığı yaptı. 5 yıllık Meclis sürecinin ardından 2 yıla yakın Denge ve Denetleme Ağı'nın İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Gazete Duvar'da çalışmalarına devam ediyor.

Hasret Dikici Bilgin - Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini yine ODTÜ’de Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. 1991-2002 yılları arasında Türkiye’deki koalisyon hükümetleriyle ilgili teziyle doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi programından almıştır. TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından 2014 yılında Bilimsel Telif Eser ödülü verilen Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar adlı kitabın editörlerindendir. Swiss Political Science Review, Turkish Studies, Third World Quarterly, Review of Middle East Studies. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, International Political Science Review ve Parliamentary Affairs dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Başta siyasi partiler ve seçimler olmak üzere karşılaştırmalı siyasal kurumlar ve siyasal seçkinlerle ilgili konularda yayın ve araştırma yapmaktadır. Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (International Political Science Association, IPSA) başkan yardımcısıdır.

Itır Akdoğan - TESEV

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi’nde iletişim lisansı, Université Libre de Bruxelles’de (ULB) uluslararası politika yüksek lisansı ve Helsinki Üniversitesi’nde sosyal bilimler doktorası yaptı. Finlandiya Adalet Bakanlığı ile Kuzey Avrupa, Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile Afrika’daki projelerle uluslararası e-demokrasi danışmanıdır. Dijital Politik Fanteziler kitabının yazarıdır. Akademik çalışmalarını e-demokrasi alanında devam ettirmektedir. Itır Akdoğan 2015’den bu yana TESEV’in Araştırma Direktörüdür.

İnan İzci

Lisans eğitimini Ekonomik ve Sosyal Politika alanında, yüksek lisansını ise Avrupa Kamu Politikası üzerine Londra Üniversitesinde tamamladı. Doktora araştırmasını Hür Brüksel Üniversitesi’nde dijitalleşme çağında demokratik yönetişim üzerine gerçekleştirdi.İş hayatına 2001 yılında Londra’da Citizen Advice Bureau’da vatandaş hakları ve savunucusu olarak başladı. 2007 yılında İstanbul İl Özel İdaresi’nde Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Uzmanı olarak devam etti. 2009-2013 yılları arasında ise Sarıyer Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yaptı. 2013 ile 2017 yılları arasında ise özel sektörde sürdürülebilirlik stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi alanlarda danışmanlık yaptı. 2017 yılında Argüden Yönetişim Akademisi bünyesinde yönetişim alanında araştırmacı ve danışman olarak görev yapıyor.Kamuda iyi yönetişim, yerel yönetimler, kamu politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve vatandaş hakları konularında akademik ve profesyonel çalışmalarına yurtiçi ve dışında devam etmek.

Kerem Ateş - TÜSODER

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunudur. 1997 yılından itibaren çevre – gençlik politikaları konusunda gönüllü / aktivist olarak birçok proje ve çalışma yürütmüştür. 1996 – 2011 yılları arasında aktif siyaset içinde yer almıştır. 2016 yılından beridir Tüketici Hakları alanında çalışmalar sürdürmektedir. Hala Tüketici Sorunları Derneği – TÜSODER Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

Levent Korkut

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olan Dr. Levent Korkut, siyaset bilimi ve hukuk alanlarında yüksek lisans yaptı. 1990-1992 yılları arasında Chicago Üniversitesinde eğitimine devam eden Korkut, 2002 yılında Ankara Üniversitesi’nden kamu hukuku doktorası derecesi aldı. 1993-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde görev yaptı. 2011 yılından itibaren Medipol Üniversitesi'nde Anayasa hukuku alanında çalışmalarını sürdüren Korkut, 2007-2019 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Yönetim Kurulu; 2012-2016 yılları arasında ise Türkiye İnsan Hakları Kurumu üyeliğinde bulundu. Anayasa hukuku, insan hakları ile hukuk ve siyaset teorisi alanlarında çeşitli kitap, çeviri, araştırma ve makaleleri yayınlandı.

Mehmet Nuri Gültekin - Gaziantep Üniversitesi

1971’de Kilis’te doğdu. 2005 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. Tatvan ve İzmir’deki çeşitli liselerde bir süre felsefe öğretmenliği yaptı. 2007 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Edebiyat sosyolojisi, toplumsal değişme, Ortadoğu sosyolojisi, Türkiye’deki göç ve Suriyeli mülteciler gibi konularda okumaya, öğrenmeye ve dersler vermeye çalışıyor. Orhan Kemal’in Romanlarında Modernleşme, Birey ve Gündelik Hayat (2011); Ta Ezelden Taşkındır… Antep (Ed., 2011), Gaziantep’teki Suriyeliler: Uyum, Beklentiler ve Zorluklar (2018); Gaziantep’teki Suriyeliler: Başarı Hikayeleri (Ed., 2020); Gaziantep Monitörü (2021) gibi editörlüğünü yapığı veya yazarları arasında bulunduğu çalışmaları yayınlandı.

Murat Köylü - KAOS GL

Mimarlık mezunu Murat Köylü, 2008'den bu yana sivil toplum örgütlerinde gönüllü ve profesyonel olarak yer alıyor. 2012 yılından bu yana Kaos GL Derneği'nde LGBTİ+ hakları alanında çalışan Köylü, 2012-2016 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Aynı zamanda, STGM'nin 2012 yılından beri yönetim kurulu üyesi olan Köylü'nin ilgi alanları arasında nefret söylemi, nefret suçları, istihdamda ayrımcılık ve sosyal içerme gibi başlıklar öne çıkıyor.

Muratcan IŞILDAK

1987 Ankara doğumlu olan Işıldak, ilkokulu Viyana Avusturya’da, ortaokulu Tallinn Estonya’da ve lise öğrenimini Kuveyt’te Amerikan Koleji’nde tamamladı. Yükseköğrenimini Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde ve aynı dönemde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yan dal yaparak tamamladı. Yine Çankaya Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisan yapan Işıldak, ODTÜ’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doktora eğitimine devam ediyor.

2014 yılından bu yana bazı basın yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Işıldak, 7 yıldır ise Ankara Adliyesinde Adli Tercüman ve Konkordato Komiseri olarak görev alıyor. Denge ve Denetleme Ağı’nda ağ temsilcisi olan Işıldak, Genç Düşünce Enstitüsü’nün de Kurucu Genel Başkanı.

Müjgan Suver - Marmara Grubu Vakfı

Eğitimini tamamladıktan sonra Münih Pedagoji ve Aile Araştırmaları Devlet Enstitüsünde Pedagog ve Sosyal Bilimler Akademisi’nde Akademisyen olarak çalışan Müjgan Suver, ayrıca dört dönem Münih Kent Meclisine yabancı uyruklu çalışanların temsilcisi olarak seçilmiş ve Ombudsmanlık görevinde bulunmuştur.

Profesyonel iş yaşamından sonra Türkiye’de sivil toplum alanında gönüllü çalışmalar yürüten Suver, Marmara Grubu- AB ve İnsan Hakları Platformu'nun Başkanıdır. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Balkan ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, göç ve göçmen sorunları, çevre gibi BM Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ortak projeler yürüten, konferanslar veren Müjgan Suver, Uluslararası Kadın Yöneticiler Toplantları’nın da düzenleyicisidir.

Müjgan Suver, KAGIDER 'in Kurucu Üyesi, Türk Ermeni Kadınları Grubu’nun (ETKI) Kurucusu, Türk- Yunan Kadınları WINPEACE'in, KA-DER, TUSİAD- Kadın erkek eşitliği gruplarının üyesidir. Denge Denetleme Ağı'nın da iki dönem sözcülüğünü yapmıştır.

Özgür Mehmet Kütküt

Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009-2020 yılları arasında STGM'nin iletişim biriminde çalıştı; asistanlık, koordinatörlük görevlerini yürüttükten sonra STGM Dijital İşler bölümünü yürütmeye başladı; dijital güçlendirme eğitimlerini tasarladı ve sürdürdü. TechSoup Türkiye Yazılım Bağış Programı'nda çalıştı. Dijital iletişim, uzaktan eğitim, dijital savunuculuk, dijital güçlendirme ve dijital demokrasi konularında pek çok STÖ'ye uzman, danışman ve içerik geliştiricisi olarak destek veriyor. Google Türkiye eğitim danışmanı. Dijital Düşün Derneği kurucu üyesi.

Şahin Tekgündüz - İstanbul Hepimizin Girişimi

1937 yılında Nevşehir’de doğdu. 1955-1960 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-renciliğini yarıda bırakıp Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Enstitüsü’nü bitiren Tekgündüz, “Akis” Dergisi, “Hürvatan”, “Hareket”, “Dünya” gazeteleri ve TRT Haber Merkezi’nde 20 yıl gazetecilik yaptı. Gazetecilik yıllarında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi, 1981 yılında İstanbul’a yerleşti ve bugünkü Lowe Ajans’ın çekirde¬ğini oluşturan Merkez Ajans’ın kuruluşuna katıldı. 1985’te Parajans adıyla kendi reklam ajansını kuran Tekgündüz, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı ve Türkiye Toplumsal Tarih Vakfı’nın da kurucuları arasında yer aldı. 1993-94 öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde reklamda yaratıcılık, 2006-2010 yılları arasında Reklamcılık Vakfı Yaz Okulları’nda reklamda Türkçe konulu dersler verdi. Halen İstanbul’da çeşitli kurumlara pazarlama iletişimi ve marka danışmanlığı yapıyor.

Şebnem Yardımcı Geyikçi - Bonn Üniversitesi

Bonn Üniversitesi Bilim ve Etik Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doktorasını 2013 yılında Essex Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden ikinci doktora derecesini almıştır. Partiler, parti sistemleri, demokrasi, demokratikleşme, rejim değişikliği, toplumsal hareketler ve demokrasinin geleceği üzerine araştırmalar yürütmektedir. Doç. Dr. Yardımcı Geyikçi’nin güncel çalışmaları Party Politics, Democratization, Political Quarterly, Mediterranean Politics, PS: Political Science & Politics ve Government and Opposition gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Hollanda Beşerî ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nde (NİAS) akademi üyesi olarak araştırmalar yapmıştır. Ayrıca Fulbright akademik araştırma bursiyeri olarak Michigan Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2022 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Genç Bilim İnsanları ödülüne Siyaset Bilimi alanında layık görülmüştür.

Tanju Tosun - Siyaset Bilimi

1965 yılında Bursa’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumları alanında almıştır. Akademik ilgi ve çalışma alanları; Türkiye Siyasal Hayatı, Oy Verme Davranışı, Karşılaştırmalı Siyaset, CHP, Seçim Analizleridir. YÖK bursuyla kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington DC’de Middle East Institute isimli düşünce kuruluşunda Turkish Studies Center’da kıdemli araştırmacı olarak bulunmuştur. Çalışma alanıyla ilgili yayınlanmış çeşitli kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Dr. Tosun 1998-2020 yılları arasında Ege Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

Ulaş Bayraktar

Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu Ulaş Bayraktar yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 29 Nisan 2017 KHK'sı ile kamudan kamuya ihraç olana kadar Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan ve ağırlıklı olarak yerel yönetimler, kentsel siyaset, kamu politikaları ve müşterekler siyaseti alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapan Bayraktar, o tarihten beri Kültürhane'nin kurucu ortaklarından ve çalışanlarından biri olarak bildiği işi farklı bir biçimde sürdürmeye çalışıyor.

Uygar Özesmi

Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow. Ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org Kurucusu ve Kışkırtıcısı ve Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanı. Kadir Has Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Enerji ayrıca Ekolojik Ekonomi dersi veriyor. 1989-90 yılları arasında Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin danışmanlığını yaptı. Fulbright Burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio State Üniversitesi’nde master, daha sonra MacArthur Burslusu olarak Minnesota Universitesi’nde doktora yaptı. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kurdu. 2001 yılında Türkiye’nin ilk kitle kaynak platformu olan KusBank.org ’u kurdu ve Doğa Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı. New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda Çevre Uzmanı, TEMA Vakfı Genel Müdürü, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü görevlerini yürüttü. 2012 yılında Türkiye’de Change.org’u kurdu ve halen Genel Direktörü. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) kurucu üyelerinden olan Dr. Özesmi, Sivil Katılım için Dünya Birliği (CIVICUS) yönetim kurulunda 2 dönem görev aldı.

Zübeyde OZANÖZÜ

Sağlık Eğitim Enstitüsü (Ana ve Çocuk Sağlığı ), Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eğitimde Psikolojik Hizmetler)mezunudur. Sağlık Bakanlığı’nda değişik kademelerde yönetici ve eğitici olarak görev yaptı. “Ana ve Çocuk Sağlığı”, “Halkın Sağlık Eğitimi” ve “Yetişkin Eğitimi” konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürüttü . Kadın, gençler, çocuk engelli,göçmelere yönelik proje uygulama ve eğitim materyali hazırlama konusunda uzmanlaştı. Sağlık Bakanlığı’ndan emekli oldu.2007 yılından itibaren Kadın, Çocuk, Engelli ve Göçmen konusunda çalışan bir çok sivil toplum kuruluşunun kurucusudur ve aktif olarak görevler yürütmektedir. Halen Denge ve Denetleme Ağı, Ağ Temsilcisi ve Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıdır.