Neden Gözümüz Medyada Diyoruz?

Oy verirken tercihlerimizi sağlıklı belirleyebilmek ve doğru tercih yapabilmek için önümüze sunulan alternatifler hakkında bilgi sahibi olmamız oldukça önemli. Aynı zamanda adil bir seçim rekabeti için adayların ve siyasi partilerin vaatlerinin ve görüşlerinin eşit imkanlarla bizlerle paylaşılması gerekiyor. Tüm bunlar ifade özgürlüğü ve alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmış olmasıyla yakından ilişkili. Seçim sürecinde de medya bu bağlamda yaşamsal işlevlere sahip. Seçimlerin işleyişine, adaylara ya da siyasi partilere ilişkin haberler nesnel kriterlere dayandırılmalı; fikir ile doğru bilgi arasındaki ayrım haberlerde net şekilde belirtilmeli. Bununla beraber adaylara kampanya döneminde medyada eşit temsil imkanı verilmeli. Demokratik seçimlerde önemli işlevleri yerine getiren medyaya da bu çerçevede odaklanıyoruz.